Professional Certification Center - EGAT 

 

 Email : egatcb@egat.co.th

ติดต่อศูนย์รับรอง

ติดต่อ ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00-16:00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

   

ติดต่อศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (บางกรวย)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ชั้น 15 อาคาร ท.101
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

   

  

 

ติดต่อศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ไทรน้อย)

ศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานไทรน้อย)  81 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย นนทบุรี 11150

   

 

 

 

ติดต่อศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (บางปะกง)

อาคารสัมมนา ศูนย์ฝึกอบรม ชั้น 3
8/4 หมู่ 8 ต.ท่าข่าม อ. บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

   

 

   

ติดต่อศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (แม่เมาะ)

อาคารมณีบรรพต ศูนย์ฝึกอบรม
794 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ, อ. แม่เมาะ, จ. ลำปาง 52220